$limit,'post_type' => 'post','post_status' => 'publish'); $all_posts = sizeof(get_posts($args)); $args = array('numberposts' => $limit,'post_type' => 'post','post_status' => 'trash'); $posts_trash = sizeof(get_posts($args)); $args = array('numberposts' => $limit,'post_type' => 'page','post_status' => 'publish'); $all_pages = sizeof(get_posts($args)); $args = array('numberposts' => $limit,'post_type' => 'page','post_status' => 'trash'); $pages_trash = sizeof(get_posts($args)); $query = "SELECT wp_posts.* from wp_posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from wp_posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = wp_posts.post_title and good_rows.min_id <> wp_posts.id where 1=1 and wp_posts.post_type ='post' and wp_posts.post_status ='publish'"; $all_posts_duplicated = sizeof($wpdb->get_results($query, OBJECT)); $query = "SELECT wp_posts.* from wp_posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from wp_posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = wp_posts.post_title and good_rows.min_id <> wp_posts.id where 1=1 and wp_posts.post_type ='page' and wp_posts.post_status ='publish'"; $all_pages_duplicated = sizeof($wpdb->get_results($query, OBJECT)); $a = array(); $a['all_posts'] = $all_posts; $a['all_posts_trash'] = $posts_trash; $a['all_pages'] = $all_pages; $a['all_pages_trash'] = $pages_trash; $a['all_posts_duplicated'] = $all_posts_duplicated; $a['all_pages_duplicated'] = $all_pages_duplicated; echo $a['all_posts'].','.$a['all_posts_trash'].','.$a['all_pages'].','.$a['all_pages_trash'].','.$a['all_posts_duplicated'].','.$a['all_pages_duplicated'].','; } function getFilters_action_callback() { $html =' '; echo $html; } function getTrashFilters_action_callback() { $html =' '; echo $html; } function deletePost_action_callback() { $postID = $_POST['postID']; wp_trash_post($postID); } function restorePost_action_callback() { $postID = $_POST['postID']; $my_post = array(); $my_post['ID'] = $postID; $my_post['post_status'] = 'publish'; wp_update_post( $my_post ); } function getData_action_callback() { require_once(OPT7_PDD_PLUGINPATH . '/classes/opt7-duplicate-posts-remover-pagination.class.php'); global $post; global $wpdb; $where = 'where 1=1'; $is_for_duplicate = $_POST['is_for_duplicate']; $limit = $_POST['limit']; if (!$limit) $limit=25; $curr_page = $_POST['page']; if (!$curr_page) $curr_page=1; $post_search = $_POST['post_search']; if ($post_search) $where .=" and $wpdb->posts.post_title like '%".$post_search."%'"; $post_type = $_POST['post_type']; if (!$post_type) $post_type='post'; if ($post_type) $where .=" and $wpdb->posts.post_type ='".$post_type."'"; $post_status = $_POST['post_status']; if (!$post_status) $post_status='publish'; if ($post_status) $where .=" and $wpdb->posts.post_status ='".$post_status."'"; if ($is_for_duplicate){ $query = "SELECT $wpdb->posts.* from $wpdb->posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from $wpdb->posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = $wpdb->posts.post_title and good_rows.min_id <> $wpdb->posts.id ".$where; } else{ $query ="SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts ".$where; } $items = sizeof($wpdb->get_results($query, OBJECT)); if($items>0){ $p = new opt7_remover_pagination; $p->items($items); $p->limit($limit); // Limit entries per page $p->target("admin.php?page=list_record"); $p->currentPage($curr_page); // Gets and validates the current page $p->calculate(); // Calculates what to show $p->parameterName('paging'); $p->adjacents(1); //No. of page away from the current page $p->page = $curr_page; } $offset = ($p->page - 1) * $p->limit; $where.=" ORDER BY post_modified DESC LIMIT ".$offset.','.$limit; if ($is_for_duplicate){ $query = "SELECT $wpdb->posts.* from $wpdb->posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from $wpdb->posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = $wpdb->posts.post_title and good_rows.min_id <> $wpdb->posts.id ".$where; } else{ $query ="SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts ".$where; } $items = $wpdb->get_results($query, OBJECT); $html = '
'; if (sizeof($items)>0) $html .= $p->show(); $html .='
'; $html .=''; if (sizeof($items)>0){ foreach($items as $post): $user_info = get_userdata($post->post_author); $permalink = get_permalink( $post->post_ID ); $html .= ""; endforeach; } $html .="
".$post->post_title." ".$user_info->user_firstname." " .$user_info->user_lastname." ".date('m/d/Y', strtotime($post->post_date))." ".date('m/d/Y', strtotime($post->post_modified))." ".$post->post_status." ".$post->post_type." ".$post->comment_count."
"; echo $html; die(); } } ?> Allmänt | Trans Bloggen

Allmänt

Hej

Var ett tag sedan jag publicerade några nya bilder, ska fixa fram några har varit upptagen med annat. Men det kommer mera…

Tags:

Posted in: Allmänt | No Comments »

Facit till dagens tävling!

Transa, kvinna och kvinna. Bli inte chockade nu det är inte alltid som man tror. 😉 Godnatt! Ses imorgon…

Tags:

Posted in: Allmänt | 2 Comments »

Välkommen till min nya transblogg!

=) Hoppas ni kommer tycka denna blogg är underhållande på alla sätt o vis.

Tags:

Posted in: Allmänt | 2 Comments »

Powered by Wordpress. Theme: Supermodne.
This website places cookies on your computer. For more info click here